Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjaus tukee työssä jaksamista ja työkykyä.

Työnohjaus voi olla myös hoitosuhdetyönohjausta, jolloin tarkastellaan potilaan hoitoon ja hoitosuhteeseen liittyviä teemoja kognitiivisen psykoterapian teorioiden viitekehyksestä.

Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö-, pari- tai ryhmätyöskentelynä. Työnohjaus on yleensä 1-3 vuotta kestävä prosessi.